Balans nr 3 2002

Aktuell information

Aktiemarknadsnämnden

Under denna vinjett kommer vi att redogöra för aktuella uttalanden från Aktiemarknadsnämnden.

Uttalandena i sin helhet finns att läsa på Aktiemarknadsnämndens hemsida, <http://www.aktiemarknadsnamnden.se>

Uttalande 2002:6

Fråga om vilken information som bör lämnas till aktieägare inför beslut om affärer med närstående, styrelseledamöter, anställda eller större aktieägare. (Aktiespararna)

Uttalande 2002:7

Fråga om erbjudande om konvertering vid företagsrekonstruktion

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns på FARs hemsida,

Till Finansdepartementet

Regler för Riksrevisionen (SOU 2001:97)

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet Regler för Riksrevisionen (SOU 2001:97). FAR får med anledning härav anföra följande.

FARs grundläggande inställning

FAR har tidigare framfört sin tillfredsställelse över att den statliga revisionen nu reformeras genom att en oberoende professionell Riksrevision inrättas under Riksdagen.

Avgränsning av FARs yttrande

FARs synpunkter bygger på erfarenheterna från det regelverk som gäller för yrkesrevisorer inom den privata sektorn, vilket även utredningens författningskommentarer refererar till. Med den utgångspunkten begränsar FAR sitt yttrande till tre områden i betänkandet:

  1. definitionen av den goda seden på Riksrevisionens område
  2. de krav på utbildning och erfarenhet som bör ställas på en riksrevisor
  3. styrelsens ställning och uppgifter

Läs svaret i sin helhet på www.far.se

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...