Innehåll

Balans nr 5 2002

IFRIC har haft sitt första sammanträde

IFRIC, det vill säga IASBs motsvarighet till Akutgruppen, hade sitt första sammanträde i april. Bland de frågor som behandlades var:

  1. redovisning av transaktioner mellan företag som står under gemensam kontroll. Frågan gäller om transaktionerna skall redovisas till verkligt värde eller till redovisade värden. USA verkar ha tagit ställning för verkliga värden
  2. hur skall de företag som har överskott i sina pensionsstiftelser fastställa det maximala belopp som kan redovisas som tillgång, det vill säga som motsvarar nuvärdet av framtida inbesparade premieutbetalningar
  3. hur skall ett företag avgöra om två eller flera transaktioner är kopplade till varandra och därför skall redovisas som en transaktion. Det här är en frågeställning som bland annat behandlas i RR 11, Intäkter. Det som sägs där och i Föreställningsramen är att en tillämpning av synsättet att redovisningen skall återspegla den ekonomiska innebörden av ett affärsupplag snarare än den legala formen att man kopplar ihop transaktioner. En vägledning vore välkommen men det är svårt att se hur den skulle kunna göras så generell att den motiverar ett eget uttalande.

Redaktör: Rolf Rundfelt

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...