Innehåll

Balans nr 6–7 2002

Inledning

När vi tog fram en precis femton år gammal Balans (nr 6–7/87) för kunna illustrera Inge Wennbergs intervjuer om revisionskommittéer med ett faksimil från förra gången det begav sig, var det svårt att inte notera omslagsrubriken:

Het debatt i USA

EKOBROTT

– revisors ansvar

Det är Birgitta Jönsson Lundmark, flitig Balansmedarbetare genom åren, som berättar om en pågående debatt i USA, drygt fjorton år före Enronavslöjandet. Hon avslutar med att citera en representant för en senatskommitté som tittar på revisorns ansvar vid olika typer av ekonomisk brottslighet:

Dingell won’t take the spotlight off the profession until he sees better results.” Den som följde den amerikanska debatten i höstas och då såg vad alla yrvakna kongressmän hade att säga om revision och redovisning känner lätt igen sig i retoriken.

Så till något helt annat: Det blev tyvärr ett par saker att korrigera i förra numret. IFRIC heter naturligtvis IASBs nya akutgrupp, inget annat. I diagrammet på sidan 23 ska B och C byta plats (som den uppmärksamme läsaren lätt förstår, det står rätt i texten). Och på grund av ett sent fel i den tekniska processen kom ett par rader i skarven mellan sidorna 25–26 att upprepas.

Vi ber om ursäkt.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...