Innehåll

Balans nr 8–9 2002

Noteringar: Joe Berardino vill att vi lär av misstagen – men är det någon som lyssnar?

Det var i mars som Joe Berardino inte längre kunde vara kvar som chef för Andersen. Sedan dess står han alltså utanför den bransch där han tillbringat sitt yrkesverksamma liv.

När han ett par månader senare kom till Kalifornien för att hålla ett föredrag mötte han sin bild i lokaltidningen med bildtexten: ”Varför skulle du lyssna på den här mannen?

Historien berättas i Business Week som också citerar några reformförslag som Berardino presenterade på ett seminarium vid Stanford University.

Det är inte många som lyssnar på Berardino. Enligt arrangörerna av seminariet var de flesta skeptiska och misstänksamheten mot alla som varit ansvariga för Andersen var påtaglig.

Jakt på syndabockar

Berardino är pessimist och tror att jakten på syndabockar kommer att dominera debatten under lång tid.

Den förre Andersenchefen har haft en unik överblick över krisen. Några menar att hans förslag därfär kanske ändå är värda att ta på allvar, även om hans trovärdighet f.n. är noll.

Hans fyra viktigaste förslag:

  1. I stället för att bara godkänna eller underkänna räkenskaper borde revisorerna få dela ut någon sorts graderade betyg. Det skulle ge revisorerna mer styrka gentemot kunderna och även göra det möjligt för marknaden att belöna dem som har höga betyg och sätta rabatt på dem som är sämre.
  2. Styrelsen ska ägna mer tid åt riskhantering än att i efterhand verifiera räkenskaper. Den viktigaste frågan är: Vilka är de största risker som hotar företaget och vad gör ledningen åt dem?
  3. Rapporteringen måste ändras. Den bör inte vara ett system med regler, kryphål och juridiska finter. I stället borde även USA tillämpa ett principstyrt system som IAS.
  4. Det borde vara obligatoriskt för revisionsbyråer att ha utomstående personer i styrelsen, så att inte systemet med partnerskap leder till isolering och inavel.

(Källa: Business Week, 12 augusti 2002)

Medverkande denna månad: Bengt Holmquist

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%