Innehåll

Balans nr 10 2002

Noteringar: Vad gör FAR?

Det har hänt mycket på senaste tiden och Balans bad därför FAR berätta om hur föreningen har agerat i olika aktuella sammanhang. Här är listan:

  1. Etablering av ny Revisionsstandard i Sverige (RS) 2004 = ISA, ett projekt som startade 1998.
  2. Nytt kvalitetskontrollsystem för revision anpassat till EG-rekommendationen från 2003.
  3. Nya etiska regler för revisorer och specialister anpassade till eg-rekommendationen om oberoende för revisorer från 2003.
  4. Förslag till lagändring för att tillåta True and Fair Override i redovisningen liksom i de flesta andra länder i EU.
  5. Stöd för Finansinspektionens begäran om lagändring för obligatorisk granskning av kvartalsrapporter i publika bolag.
  6. Förslag till implementering av IAS i publika bolag tidigare än 2005.
  7. Vägledning för tillämpning av analysmodellen i revisorslagen.
  8. Vägledning för bestämmande av ”naturligt samband” – verksamhet och sidoverksamhet enligt revisorslagen.
  9. Identifikation av effekter av den amerikanska Sarbanes Oxley Act för svenska företag och revisorer.
  10. Medverkan i initiativ ”Härifrån till 2005” tillsammans med Bokföringsnämnden, Finansinspektionen, Redovisningsrådet och de tre största börserna i Sverige.

Medverkande denna månad: Urban Engerstedt, Bengt Holmquist, Åsa Johansson, Inge Wennberg

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...