Innehåll

Balans nr 12 2002

Noteringar: Kinas premiärminister öppnade revisorernas kongress i Hong Kong: ”Make no false accounts!”

Make no false accounts! det är det motto som Folkrepubliken Kinas premiärminister Zhu Rongji har fastställt för den nyöppnade handelshögskolan i Shanghai enligt vad han själv, eller snarare hans engelska tolk, berättade när excellensen öppnade den stora revisorskongressen i Hong Kong den 19 november. (Jo, folkrepublikens premiärminister tituleras Hans Excellens i kongressdokumentationen.)

Som etikkodex kan mottot kanske tyckas vara något elementärt, men kongressen hölls i skuggan av de stora amerikanska redovisningsskandalerna, och flera talare återkom med gillande till den enkla uppmaningen under de följande dagarna.

Den första världskongressen för revisorer hölls i S:t Paul 1902, och nu var det dags för den sextonde. Den organiserades av Hong Kong Society of Accountants med International Federation of Accountants (IFAC) som medarrangör. Temat var ”Knowledge-based Economy and the Accountant”. Lokalen var det imponerande kongress- och utställningskomplexet i Wanchai-distriktet i hjärtat av Hong Kong.

Uppgifterna om deltagarantalet varierade, och någon officiell deltagarförteckning fick delegaterna inte, enligt uppgift av säkerhetsskäl. Mellan fyra och fem tusen deltagare hade kongressen nog, och det var en stark dominans av kineser, inte minst från fastlandet. Sedan Hong Kong återlämnades till Kina beskrivs ju Kina som ”ett land, två system”, och det gick inte att ta miste på fastlandskinesernas nyfikenhet på det andra systemet.

Under de tre kongressdagarna hölls tre plenarsessioner, inriktade på den kunskapsbaserade ekonomins möjligheter och utmaningar för professionen, IFAC:s program för att stärka professionen i den kunskapsbaserade ekonomin, och praktiska problem för professionen när den skall nå sin nya identitet. Tre block med sammanlagt tretton olika seminarier gjorde det möjligt för deltagarna att skräddarsy sitt eget kongressinnehåll, och dessutom hölls ett antal ”China Forum” om affärsmöjligheterna i Hong Kong och på fastlandet.

Programmet för en kongress av det här slaget fastställs naturligtvis ett par år i förväg, och det fanns inte så många spår av Enron, WorldCom och förtroendekrisen där. Naturligtvis genomfördes programmet på ett sådant sätt att professionens nya situation belystes, och man får nog säga att det lyckades väl.

Nästa världskongress hålls i Istanbul 2006, och de turkiska delegaterna underhöll den som så önskade med sina planer på ett ännu högre deltagarantal.

Dagarna före kongressen höll IFAC sitt årliga Council-möte. Presidenten Aki Fujinuma från Japan avgick och efterträddes av fransmannen René Ricol med amerikanen Charles (Chuck) Horstman som vicepresident.

Medverkande denna månad: Bengt Holmquist, Björn Markland (Hong Kong)

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%