Innehåll

Balans nr 1 2003

Far–dagen 2002: ”Mycket har hänt under året”

Mycket har hänt under året, men det mesta har hänt i USA. Men det har inneburit badwill även för oss i Europa, sa FARs avgående ordförande Mats Fredricson.

Över hela världen har kombinationen specialister och revisorer ifrågasatts. Dessutom har frågan om central kontroll eller självreglering diskuterats.

– Men FAR har inte dragits in i det negativa, utan FARs varumärke är intakt, menade Mats Fredricson.

Styrelsen uppdaterar löpande organisationens mål och verksamhetsplanen är en stående agendapunkt.

FAR har också under året slutfört arbetet med RS – Revisionsstandard – och en praktisk vägledning av den nya revisorslagen.

– Dessutom har FAR under året lämnat 51 remissyttranden, sa Mats Fredricson när han sammanfattade FARs aktiviteter under året.

Akuellt just nu är bland annat:

– Ett yrkesetiskt råd dit ledamöterna ska kunna vända sig med frågor. Vi tar också ett beslut om en EU-harmonisering av kvalitetskontrollen, på stämman senare under dagen, från 1 januari 2003. Vidare lanseringen av ny revisionsstandard från 2004, obligatorisk IAS från 2005 ...

AvBengt HolmquistochÅsa Johansson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...