Innehåll

Balans nr 1 2003

Far–dagen 2002: Nytt kvalitetskontrollsystem efter EG-rekommendation

År 2000 kom en EG-rekommendation om kvalitetskontroll. Och FARs system för kvalitetskontroll uppfyller inte alla krav enligt rekommendationen. Vi har därför under ungefär ett år arbetat med ett nytt system tillsammans med Svenska Revisorsamfundet SRS och målsättningen har varit att det nya systemet ska accepteras av Revisorsnämnden (RN).

Det sade Bo Ribers, ordförande i FARs kvalitetsnämnd, när han på FAR-dagen presenterade riktlinjerna för omorganisationen av kvalitetskontrollen.

FAR och SRS har arbetat tillsammans med att ta fram ett regelverk. Det nya systemet för kvalitetskontroll medför en koppling till RNs disciplinära verksamhet, vilket kräver en harmonisering av organisationernas system.

– Vi har haft informations- och avstämningsmöten med RN, men de har inte accepterat alla punkter i regelverket.

FARs och SRS nya system för kvalitetskontroll ska ledas av en kvalitetskontrollstyrelse som leder och övervakar kontrollen. Ledamöterna i denna styrelse utses av revisorsorganisationerna och andra organsationer. De ”andra organisationerna” är för närvarande Svenskt Näringsliv, Företagarnas Riksorganisation och Sveriges Aktiesparares Riksförbund.

Vilka ärenden som, i avanonymiserad forma, ska vidarebefordras till RN beslutas av kvalitetskontrollstyrelsen. Men det är endast brister som bedöms kunna leda till upphävande av auktorisation/godkännande eller allvarlig varning som rapporteras.

Enligt systemet tar kvalitetsnämnderna i respektive förening samt kvalitetskontrollstyrelsen endast del av anonymeriserade kontrollrapporter.

För att säkerställa enhetlighet i bedömningarna är riktlinjerna, checklistorna och anvisningarna betydligt mer detaljerade än tidigare. Dessutom ska rapporterna vara mer deskriptiva än tidigare.

– Vi har också ett instrument som vi kallat för ajournering. Möjligheten till ajournering innebär att vissa brister kan åtgärdas. Dessutom kvarstår möjligheten att kvalitetsnämnden kan besluta om omkontroll.

– Nytt är att det är FAR/SRS som bestämmer tidpunkten för kontrollen.

RN har alltså inte accepterat det nya systemet utan vill ha en egen kvalitetssäkring utöver möjligheten att påverka innehåll i riklinjer, checklistor och anvisningar.

RN vill också veta vilka uppdrag som granskats av kvalitetskontrollanter samt namn på alla de revisorer mot vilka det riktas anmärkning, inte bara de som i avanonymiserad form lämnas till RN.

Dessutom vill RN veta vilka ärenden som kvalitetskontrollstyrelsen fått för bedömning om ärendet ska vidare till RN och vilket beslut kvalitetskontrollstyrelsen tagit i dessa fall.

– Efter anmodan vill RN också ha fullständig dokumentation från utförda kvalitetskontroller.

– Det är betydande krav och önskemål som RN har och vi har kommit fram till att dessa inte är i enlighet med FARs roll, avslutade Bo Ribers.

AvBengt HolmquistochÅsa Johansson

Fotnot: Årsstämman beslutade senare på FAR-dagen om införande av nytt kvalitetskontrollsystem.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%