Innehåll

Balans nr 2 2003

Revision: Engelsk skrift om revisionskvalitet

Enron, Worldcom m.m. har som kanske aldrig förr satt revisorn och revisionen i debatt- och diskussionsfokus både i Sverige och internationellt. Ett av inläggen i detta sammanhang är en skrift, ”Audit Quality”, utgiven av den engelska revisorsföreningen ICAEW i slutet av 2002.

Skriften riktar sig i första hand till revisorer men avsikten är också att informera olika intressenter om revisionens område, syfte och begränsning. Den säger att revisionskvalitet inte endast är en fråga om att följa regelboken och att ytterligare detaljregler inte nödvändigtvis är till nytta. Man får inte glömma bort att revisionen är ett praktiskt hantverk beroende av människor.

Revisionskvalitet handlar om att yrkespersoner gör riktiga bedömningar i och under svåra och komplicerade omständigheter. Att odla och vidmakthålla den rätta förmågan att använda omdöme och göra bedömningar är varje revisors och revisionsföretags ansvar. Det slås fast att syftet med revisionen är att göra uttalanden på rimlig grund men inte att utfärda något bevis eller någon garanti för att föremålet för uttalandet är helt rätt och utan någon felaktighet.

I decembernumret 2002 av ICAEW:s tidskrift Accountancy (sidan 7) finns en redaktionell kommentar till ”Quality Audit” skriven av Bob Reynolds (”a qualified accountant”) under rubriken ”A devalued currency”. Den ger ett intressant perspektiv på skriftens innehåll.

”Audit Quality” kan beställas hos ICAEW telefon 0044 20 7920 8493.

Auktor revisorLars-Gunnar Larssonär teknisk sekreterare på FAR.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...