Innehåll

Balans nr 3 2003

Noteringar: Revisionsutskott får inte ersätta revisorns kontakt med hela styrelsen

Det är viktigt att kontakterna med ett eventuellt revisionsutskott inte får ersätta direktkontakten med hela styrelsen. Om ett bolag väljer att inrätta ett revisionsutskott innebär det alltså att revisorernas totala kommunikation med bolaget kommer att öka, tror FAR i ett uttalande.

Föreningen betonar också att det är viktigt att inte kopiera den amerikanska audit committee-modellen eller andra ”utländska lösningar på andra problem än våra”. Man pekar bl.a. på att svenska revisorer även ska granska styrelsens förvaltning av företaget. Då är det, menar man, viktigt att inte ett revisionsutskott inom styrelsen kan styra eller godkänna revisorernas arbete.

Men man ser också möjligheter med revisionsutskotten. De kan diskutera revisionens inriktning med revisorerna och där bidra med sin kunskap om riskerna i bolaget. Ett utskott kan också stödja revisorernas opartiskhet och självständighet genom att bevaka eventuella fristående rådgivningsuppdrag, som dessa får av företagsledningen.

En viktig punkt är att ett revisionsutskotts arbetsuppgifter blir ordentligt fastlagda i styrelsens arbetsordning. Det får t.ex. inte finnas några oklarheter om tystnadsplikten.

FAR betonar också att VD och företagsledning absolut inte bör ingå i revisionsutskottet.

(Uttalandet ”Revisorns kommunikation med andra bolagsorgan – Revisionsutskott i svenska aktiebolag”” återfinns på FARs hemsida <http://www.far.se> under Nyheter.)

Medverkande denna månad: Karin Engblom Fredrikson, Urban Engerstedt och Bengt Holmquist

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...