Innehåll

Balans nr 10 2003

Inledning

Den nye direktören för Revisorsnämnden är klar över sitt uppdrag, skriver Inge Wennberg i sitt reportage från RN. Regeringen har i sitt regleringsbrev sagt att tyngdpunkten ska ligga på tillsynen över auktoriserade och godkända revisorer.

– Den ska vi utveckla och värna om, säger Peter Strömberg.

I reportaget kan man också läsa om de personakter över alla Sveriges drygt 4000 kvalificerade revisorer som finns hos nämnden. Akterna är inte offentliga, men den som så vill kan naturligtvis få ta del av sin egen. Däremot framgår det av nämndens diarium ifall en revisor har varit föremål för något disciplinärende.

I sista avsnittet av vårt tema om den offentliga redovisningen pekar Pär Falkman på ett problem: normgivningen utvecklas snabbare än praxis. Det blir ett glapp mellan karta och verklighet i kommunernas redovisning.

I en annan artikel menar FARs nuvarande och förutvarande föreningsjurist att det finns en klar skillnad mellan de gamla och de nya oberoendereglerna i revisorslagen. Men den skillnaden har ännu inte på ett påtagligt sätt speglats i RNs avgöranden.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...