Innehåll

Balans nr 10 2003

Noteringar: Tio oväntade följder av de nya USA-lagarna

Det blir sällan som man tänkt sig. Det gäller inte minst lagstiftning. Ett aktuellt exempel tycks vara de nya amerikanska redovisningslagarna, Sarbanes-Oxley Act (SOX). Den amerikanska revisorsorganisationen AICPA:s medarbetare Rick Telberg har nyligen pekat på tio oförutsedda (eller åtminstone starkt underskattade) följder av den nya lagen i USA:

1. Färre sammanslagningar och förvärv. Noterade bolag är oroligare för begravda hundar i de onoterade bolag man vill komma åt. Due diligence blir dyrare och affärerna tar månader istället för veckor att genomföra.

2. Årsredovisningar och delårsrapporter blir längre, tjockare och detaljrikare. General Electrics senaste var på 160 sidor. Men det är oklart om investerarna blir så mycket klokare.

3. I en stagnerande ekonomi har den nya lagen tydligen satt fart på löneutvecklingen för medarbetare på finans- och ekonomiavdelningarna under 2003. Det talas om mellan sex och tio procent.

4. Externa revisorer drabbades ju av både kritik och skadeverkningar sedan bubblan sprack. Men nu har ”The Final Four” mer att göra än någonsin. Och klienterna betalar 30–40 procent mer för att öka farten i anpassningen till det nya.

5. Tillverkare av affärssystem har härliga tider. Det finns de i branschen som menar att det här blir det bästa året sedan man skulle ta hand om år 2000-problemen.

6. Onoterade bolag känner också av följderna. Långivare och investerare vill inte ha två standarder på finansmarknaden, utan de mindre får anpassa sig till de nya reglerna.

7. Det var meningen att toppcheferna själva skulle ta mer ansvar. Men det rapporteras från många håll att dessa vill att ansvariga på lägre nivåer först ska skriva under och gå i god för uppgifterna.

8. De mindre revisionsbyråerna skulle drabbas av den nya lagen, trodde man. Men det visar sig att de i stället får många nya kunder i den nya turbulenta situationen. Och att de har lärt sig att tacka nej till klienter de inte vill ha.

9. Efter många års nedgång läser nu allt fler studenter redovisning vid universiteten (CPAs are sexy again). Och byråerna anställer.

10. Trots oron för att statliga regler och tillsyn skulle ta över revisorskårens traditionella engagemang, så tycks i stället yrkesföreningarna vara lika aktiva i branschfrågor som någonsin tidigare.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...