Innehåll

Balans nr 11 2003

Män är kompetenta, kvinnor är kvoterade?

I flera år har FAR-ledamoten Ingrid Lindh i Östersund ställt kritiska frågor kring valen i FAR. De har handlat om kön, ålder och bostadsort. Numera är hon suppleant i valberedningen och hon återkommer med en kritisk debattartikel i detta nummer.

Det är svårt att inte ge henne rätt.

Balans har tidigare diskuterat föreningens oförmåga att med nuvarande valsystem få fram en kvinnlig representation som ens avlägset motsvarar kvinnornas andel av ledamotstalet.

Av drygt 800 ledamöter under 40 års ålder är 44 procent kvinnor. Om man tar alla ledamöter upp till 50 år (betydligt fler än hälften av det totala antalet) är 35 procent kvinnor. Det framgår knappast av valberedningens förslag:

De tre nya herrarna i styrelsen är i genomsnitt drygt 48 år. Allt annat lika är styrelsen (i dag drygt 49 år i snitt) alltså ännu lite äldre och lika mansdominerad (83 procent) efter mandatperiodens utgång. Detta trots löften på tidigare stämmor och trots anteckningar i valberedningens protokoll.

Det oplanerade fyllnadsvalet av ny vice ordförande efter Dan Brännström kunde tyckas ha öppnat en möjlighet till ett ”kvinnofönster” men det stängdes snabbt och effektivt av valordningen. Så länge de stora byråerna kan kvotera in utvalda påläggskalvar, och dessa definitionsmässigt tycks vara män, lär Ingrid Lindh få fortsätta att tala för döva öron.

Och hennes förslag att låta kretsarna ta över pekar på den svåra frågan: ledamotsförening eller branschförening?

Risken är bara att FAR ger dem som vill kvotera på ett annat sätt, med en ny lag i ryggen, ett rejält handtag.

Av Bengt HolmquistChefredaktör

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...