Innehåll

Balans nr 11 2003

Noteringar: Ändringar i Redovisningsrådets rekommendationer

Redovisningsrådet har hittills gett ut 29 rekommendationer, vilket motsvarar samtliga nu gällande International Accounting Standards (IAS) förutom IAS 29, 30, 39 och 41. Det huvudsakliga skälet till att de sistnämnda IAS-standarderna inte har givits ut i form av rekommendationer är att svensk lagstiftning lagt hinder i vägen för detta.

Från och med år 2005 skall noterade företag upprätta koncernredovisning i enlighet med IAS/IFRS direkt, och inte med tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer. Redovisningsrådet kommer fram till år 2005 att löpande uppdatera utgivna rekommendationer (till följd av lagändringar m.m) för att, så långt det är möjligt, säkerställa att företagen kan redovisa enligt IAS/IFRS.

Ändringar i befintliga rekommendationer offentliggörs på Redovisningsrådets hemsida, <http://www.redovisningsradet.se>. Där återfinns för närvarande ändringar i RR 1:00, RR 4, RR 15, RR 16, RR 17, RR 20 och RR 29. Redovisningsrådet kan även förutse att det kommer att bli ändringar i RR 27 till följd av föreslagna ändringar i årsredovisningslagen i fråga om redovisning av finansiella instrument.

Ulrika LundströmochDennis Svensson, kansliet

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%