Innehåll

Balans nr 11 2003

Debatt: Ingrid Lindh – När blir det fler kvinnor i FARs styrelse?

Balans tar gärna emot signerade debattinlägg. Vi förbehåller oss rätten att redigera inkomna bidrag.

Efter att ha arbetat i branschen i trettio år, varit auktoriserad revisor i tjugo och varit med i FAR nästan lika länge och nu som suppleant i valberedningen, har jag gjort bl.a. följande reflektion.

Arbetsuppgifterna, branschen och näringslivet har genomgått stora förändringar under dessa år. Tidigare utfördes revisionen efter egna enkla noteringar medan nu skall den utföras efter EU direktiv med oberoende analys och RS med stöd av revisionsprogram osv.

Något som däremot har stått stilla eller gått långsamt är förändringen av antalet kvinnliga ledamöter i FARs styrelse. När jag började i branschen var endast cirka 2 % av FAR-ledamöterna kvinnor och idag år 2003 består organisationen av cirka 29 % kvinnor. I FARs styrelse idag är endast 2 kvinnor av totalt 12 ledamöter. Genom åren har jag träffat många aktiva kvinnliga kollegor, som har varit mycket kompetenta och som mycket väl platsar i styrelsen. Många av dem arbetar i organisationens kommittéer. Som jag ser det är det betydelsefullt för yrkets utveckling att flera kompetenta kvinnor väljs in i FARs styrelse, så att den kvinnliga kompetensen som finns inom organisationen ännu bättre kan tas tillvara.

Jag har framfört på årsstämmor att FARs styrelse skall representeras av flera kvinnor. Jag har uppfattat att detta skall eftersträvas. Varje stämma har möjlighet att ändra på detta.

Som valberedningsarbetet fungerar idag får någon av de större byråerna i uppgift att föreslå en kandidat till valberedningen, varför ett nytt urvalsförfarande är nödvändigt, om det finns någon ambition att ha flera kompetenta kvinnliga ledamöter i FARs styrelse?

Jag skulle hellre se att, kretsarna aktivt och obligatoriskt deltar i urvalsprocessen, för att urvalet skall bli större och rikstäckande. Jag tror att kvinnliga ledamöter då skulle ha större möjlighet att nomineras. Varje krets skall således komma med förslag på kandidater, som sedan valberedningen hade att ta ställning till. Denna möjlighet finns idag men är varken obligatorisk eller etablerad.

Auktor revisor Ingrid Lindhär verksam vid egen byrå.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%