Innehåll

Balans nr 1 2004

Varför skapade gud revisorerna och RN?

Balans tar gärna emot signerade debattinlägg. Vi förbehåller oss rätten att redigera inkomna bidrag.

FAR-dagen bjöd på ett intressant tal av Revisorsnämndens nye chef. Många vackra ord sades om vikten av att revisorerna är oberoende – ingenting om att det bara är ett av många medel för att nå målet. Peter Strömbergs tes att oberoendet är det allra viktigaste är i sig kanske korrekt men problemet är att det är en pseudodebatt vad avser småbolagen. Vi som årligen reviderar ett femtiotal 10/24-bolag är självklart inte beroende av ett enskilt företag.

Mitt budskap är att både vi revisorer och RN då och då bör fundera över varför vi finns till. Gud och Riksdagen skapade revisorer och RN bara som ett medel för att nå det verkliga målet:

Korrekt information i årsredovisningarna så att läsarna inte vilseleds i sina beslut.

När vi nu helhjärtat anammar internationella regler för redovisning och revision så är det viktigt att behålla förmågan att se helheten och införa reglerna på ett rimligt sätt.

IAS och RS är primärt skrivna för publika bolag inte för 10/24-bolag.

Fundera över följande:

  1. Varje RS kräver att de följs MEN pekar också på möjligheten att frångå den OM man kan nå målet på ett effektivare sätt.

Revisorernas uppgift i de små bolagen är att på ett kostnadseffektivt sätt se till att intressenterna får en korrekt information i tid. SIE-formatet ger en överlägsen möjlighet att revidera de små bolagen med nya metoder. Dessutom skall vi självklart även i fortsättningen kunna ge dem råd och anvisningar om bra redovisningsrutiner, väl fungerande system, rättelser av fel och beräkningar av bokslutsdispositioner. DÅ kan man nå målet på ett effektivare sätt!

Byråernas datasystem har självklart lagrat de slutgiltiga och reviderade saldobalanserna för de tidigare åren. All information som krävs för att skapa en årsredovisning finns därmed tillgänglig. Effektiva Excelmodeller producerar med ett par klick en i det närmaste komplett och korrekt årsredovisning. Med RS 580 3SE dokumenteras företagsledningens ansvar.

Vi har generationsskifte i FAR och RN. Låt småföretagen få en modern revision genom att utbilda revisorerna i att använda datorstöd i stället för att grubbla över ett obefintligt beroende.

Auktor revisorHans Sjölund(t.v.) är verksam i Norrtälje. Han medverkade senast i Balans nr 4/2003.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...