Innehåll

Balans nr 1 2004

Viktigt att göra det möjligt att starta och äga företag

Era klienter är våra medlemmar, sa Gunvor Engström, VD i Företagarna, sitt anförande på FAR-dagen. Hon menade att FAR och Företagarna skulle kunna göra mycket mer tillsammans än vad man gör idag.

En av Företagarnas viktigaste uppgifter är att göra det enklare att starta och utveckla företag i Sverige.

– Det är viktigt att göra det möjligt för enskilda människor att våga starta och äga företag, menade Gunvor Engström.

Hon frågade sedan auditoriet vad relationen 90/10 berättade. Någon gissade att det var andelen små/stora företag.

– Nej, det är alla som jobbar i Sverige. Av alla som jobbar i Sverige är 10 % företagare och 90 % är anställda.

1,5 miljoner människor arbetar i företag med mindre än 50 anställda. Det är lika många som arbetar i den offentliga sektorn.

– Men jag har aldrig hört någon säga att man inte behöver lyssna på företrädarna för den offentliga sektorn.

Gunvor Engström gjorde sedan en historisk exposé.

– För 100 år sedan var Sverige ett jordbruksland. Sedan blev vi ett entreprenörsland med företag som Volvo, Electrolux och Atlas Copco. Någon/några hade en idé eller förmåga att kommersialisera något. Det är lite av det vi lever av idag (exporten), men företagen flyttar utomlands eller säljs och förtroendet håller på att holkas ur.

– På 70-talet expanderade den offentliga sektorn och hemmafruarna gav sig ut i arbetslivet. Idag håller den offentliga sektorn på att krackelera och . Vad gör vi nu? Vad är nästa steg?

Engström menade att vi måste fokusera på småföretagande och entreprenörskap. Hon påpekade också att regeringen idag pratar tillväxt på ett helt annat sätt. Och man inbjuder till tillväxtsamtal.

Vi står också inför ett generationsskifte.

– Det finns en risk för att 90 000 företag försvinner om man inte hittar nya ägare.

Hon menade att man måste förklara vad hon kallade ”det stora sambandet”.

– Företagandet skapar sysselsättningstillfällen, man investerar och får ett förädlingsvärde. Det gör att människor kan arbeta och få lön och betala skatt som man sedan kan bygga välfärd av om man nu vill det. Detta är viktigt för alla oavsett var i samhället man befinner sig.

Gunvor Engström pekade även på vikten av drivkraft och incitament.

– Man pratar om att alla ska ha samma förutsättningar. Det är fina värden, men man har glömt bort att man måste stimulera människans inneboende drivkrafter. Man måste få en belöning om man tar en risk. Men belöningen ska vara rimlig.

En företagare behöver fyra vänner:

  1. Lagstiftaren. Som stiftar bra generella lagar som känns rimliga och stabila.
  2. Banken. Det är viktigt för en företagare att ha någon att prata ekonomi med och som hjälper till med finansieringen.
  3. Företagarna. – Vi försöker påverka omgivningen.
  4. Revisorn, som hjälper företagen så de kan koncentrera sig på sin affärsidé.

– Dessa fyra vänner är jätteviktiga för en företagare.

Avslutningsvis inbjöd Gunvor Engström revisorerna till ett samarbete för det friska företagandet i Sverige.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...