Innehåll

Balans nr 3 2004

Inledning

Det är viktigt att vi kliver fram och tar debatten, säger Dan Brännström apropå att den nya RS-skriften kommer ut i ett klimat där förväntningsgapet ökat efter alla affärer och skandaler.

Ja, det gäller att gilla läget – och att utnyttja det. Och faktiskt känns det väl som om det finns fler revisorer i debatten nu än för några år sedan. Det intrycket är lätt att få när man bläddar genom dags- och affärspress. Om det på lite längre sikt också kan närma revisorernas och omvärldens uppfattning om uppdraget och rollen är dock en senare fråga.

I det här numret presenterar Rolf Skog regeringskansliets utkast till lagrådsremiss om den nya aktiebolagslagen. Den har ju varit en följetong i Balans genom åren och Skog, som var kommitténs sekreterare, har på ett förtjänstfullt sätt hela tiden informerat läsarna om utvecklingen genom åren.

Nu är det nära att gå i mål. Och en sak är i vilket fall redan klar; hur det än går med t.ex. låneförbudet på sluttampen: det blir en annorlunda disponerad ABL, som ska vara lättillgängligare och begripligare för användarna. Och det lär uppskattas av många.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...