Innehåll

Balans nr 3 2004

Christina Sahlin ny chef för IREV

Christina sahlin har utsetts till ny VD för IREV efter Öistein Nordengen sedan företagets styrelse beslutat att nästa utvecklingsskede också krävde en delvis ny kompetens i ledningen.

– Jag kommer framöver att arbeta för att vi ska fördjupa kontakten med våra kunder. Det är viktigt att vi med ökad marknadsanpassning medverkar till att vårt utbud av kurser skapar värde hos våra kunder. Så kan vi tydligare visa nyttan med våra utbildningar, säger Sahlin som arbetat på IREV sedan 1982.

 …

FEE, den europeiska revisorsorganisationen, ordnar i september en konferens om revision i små och medelstora företag. Den äger rum i Sitges utanför Barcelona den 7 och 8 oktober. Detaljer finns på hemsidan: www.far.se

 …

Ett hundratal deltagare hade anmält sig till konferensen på Berns i Stockholm den 19 mars om XBRL, den nya globala standarden för elektronisk finansiell rapportering över Internet. Föreningen ”XBRL Sweden”, som bjudit in till informationen, bildades nyligen av FAR, SRS (Svenska Revisorsamfundet och SRF (Sveriges Redovisningsbyråers Riksförbund) tillsammans.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...