Innehåll

Balans nr 8–9 2004

Fyra utbildningstillfällen blev tio

IREV har hittills i år anordnat nio utbildningar om den nya revisionsstandarden (RS) som ersätter ”Revisionsprocessen” och ska tillämpas för räkenskapsår som inleds den i januari 2004 eller senare. Utbildningen belyser de viktigaste delarna i RS och hur den nya standarden konkret påverkar revisorns arbete. Bland annat diskuteras praktiska frågor om uppdragsbrev, närvaro vid lagerinventering och rapportering om finansiell kris.

– Från början var det tänkt att det endast skulle vara fyra utbildningstillfällen. Men intresset för utbildningen har varit stort, det dröjde bara några dagar innan de första utbildningarna var fulltecknade, så det var bara att boka upp nya tillfällen och antalet utbildningstillfällen är nu upp i totalt tio olika omgångar säger Marie Jansson, projektledare på IREV.

Utbildningen ges i IREVs regi och leds av FARs generalsekreterare Dan Brännström och SRS:s VD Martin Johansson.

RS-dagarna har ägt rum i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå och antalet deltagare har hittills varit 434 personer.

– Många av deltagarna har inte gått någon utbildning hos oss på flera år, och det känns naturligtvis kul att vi lyckts fånga upp dem genom RS-dagarna, säger Marie Jansson.

Den första RS-utbildningen hölls i Stockholm i juni och det sista utbildningstillfället kommer att hållas i Stockholm i december.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%