Innehåll

Balans nr 11 2004

Inledning

För fjärde året i rad presenterar Balans en översiktlig sammanfattning av nyheter inför bokslutet. Författarna Carina Edlund, Ingrid Engshagen och Jorma Kyrö blickar även framåt beträffande nyheter på redovisningsområdet som träder i kraft vid årsskiftet. Artikeln behandlar förutom ändringarna i ÅRL, bland annat de nyheter som publicerats av Redovisningsrådet och Bokföringsnämnden fram till 25 oktober 2004 och som har betydelse vid upprättande av boksluten (sidan 28).

Åke Danielsson och Lars-Gunnar Larsson skriver i en artikel om några av drivkrafterna som lett fram till en ökad detaljreglering av revisionsmetodiken. Några av de frågor om tillämpningen som hittills har kommit upp behandlas också (sidan 15).

Från och med 1 april 2004 och fram till 13 februari 2007 kan fondbolag och värdepappersbolag ansöka om tillstånd från Finansinspektionen att förvalta fonder enligt lagen om investeringsfonder. Författarna Sussanne Sundvall, Lars Bonnevier och Anders Bäckström anser det vara märkligt att tidigare lagstiftning saknade bestämmelser om revision av fonder, trots att en sådan sedan länge funnits i det styrande EU-direktivet (sidan 41).

Remissvaren till Kodgruppens betänkande Svensk kod för bolagsstyrning kommenteras av biträdande sekreterare i Kodgruppen Björn Kristiansson (sidan 26).

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...