Innehåll

Balans nr 12 2004

Aktuell information

Aktiemarknadsnämnden

Uttalanden från Aktiemarknadsnämnden kan i sin helhet läsas på <http:///www.aktiemarknadsnamnden.se>

Uttalande 2004:23

Beträffande god sed på aktiemarknaden i samband med fusioner.

Uttalande 2004:26

Beträffande budplikt.

Uttalande 2004:28

Beträffande Biolins köp av Hansa Medical Research AB.

Uttalande 2004:29

Beträffande Mediaintressenter PLMS AB:s kontanterbjudande om förvärv av aktier i VLT AB.

Uttalande 2004:30

Beträffande TDC A/S erbjudande till aktieägarna i Song Networks Holding AB att sälja sina aktier till TDC.

Uttalande 2004:31

Anknyter till uttalande 2004:29.

Uttalande 2004:32

Beträffande AB Volvos avyttring av aktier i Scania AB, till dotterbolaget Ainax.

Remissvar

Balans publicerar under denna vinjett utdrag ur FARs ställningstaganden till remisser. Remissvaren i sin helhet finns på FARs hemsida <http://www.far.se>

Till Bokföringsnämnden

Förslag till ändring av allmänt råd (2000:2) och nytt uttalande om tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden

Bakgrunden till förslaget att ändra det allmänna rådet är dels nämndens tidigare beslut att inte gå vidare med arbetet att anpassa Redovisningsrådets rekommendationer, dels EG-förordningen om tillämpning av internationella redovisningsstandarder och regeringens nyligen avlämnade proposition om internationell redovisning i svenska företag.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

Till Skatteverket

Konsekvensutredning enligt 27 § verksförordningen (1995:1322) och föreskrifter (SKVFS 2004:22) (Dnr 130 598097-04/111)

FAR tillstyrker förslaget.

Yttrandet har avgivits av FARs skattekommitté.

Till Näringsdepartementet

Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer

FAR avstår från att yttra sig.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...