Innehåll

Balans nr 2 2005

Noteringar: Analytikers analys av IFRS

De nya redovisningsreglerna, IFRS, har nu börjat tillämpas av de europeiska börsbolagen. Men många analytiker är osäkra på vad de nya reglerna kommer att innebära. Det framgår av en rapport publicerad av KPMG.

53 procent av analytikerna menar att IFRS kommer att påverka aktiekurserna, men att marknaden ännu så länge inte tagit hänsyn till detta i sin prissättning av enskilda aktier.

40 procent av de tillfrågade analytikerna tycker att de har dåliga kunskaper om IFRS, bara 8 procent tycker att de är goda.

Information från företagen om hur IFRS påverkar den egna redovisningen varierar starkt. 47 procent har ännu inte fått någon information från de företag de bevakar. 11 procent sade att de fått bra information, medan 35 procent ännu så länge bara fått enstaka genomgångar.

Analytikerna tillfrågades också om effekterna av IFRS. 61 procent svarade att de visste lite om effekterna på fusioner och förvärv. 58 procent visste inte mycket om hur finansiella instrument skulle påverkas, och 51 procent visste lite om påverkan på optioner. Bäst var kunskapen om hur pensionsförpliktelser ska redovisas.

Undersökningen utfördes av undersökningsföretaget MORI på uppdrag av KPMG. 100 analytiker intervjuades. 55 procent av de tillfrågade analytikerna analyserade företag på europanivå, 46 procent i Storbritannien, 16 procent globalt, 5 procent i Nordamerika, 4 procent i Stillahavsområdet och 7 procent i andra regioner. <www.kpmg.se>

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%