Innehåll

Balans nr 3 2005

Inledning

Steg för steg förklarar Carl Svernlöv för läsaren vad Svensk kod för bolagsstyrning kommer att betyda i teori och praktik – bl.a. för landets revisorer. Arbetet med att implementera Koden, i första hand för bolag noterade på A-listan samt de större bolagen på O-listan, pågår för närvarande. En uppdatering av Stockholmsbörsens regelverk, med övergångsbestämmelser om hur en anpassning till Koden bör ske, beräknas kunna träda i kraft den 1 juli 2005.

I en rad artiklar belyses revisionspliktens vara eller inte vara i små bolag. Läsaren får svar på frågor som: Hur är det i övriga Europa? Och i Norden – där man liksom i Sverige i alla fall hittills haft revisionsplikt för alla företag? Per Thorell och Claes Norberg skriver om en egen rapport i ämnet. Deras slutsats är att ”det saknas empiriska data som motiverar en revisionsplikt i SME”. Ett referat från en debatt i ämnet ingår också i detta temablock.

Balans har träffat en tidigare auktoriserad revisor som kan berätta om bytet av karriär. Heléne Bergquist lämnade branschen för att bli ansvarig för intern kontroll och intern revision inom Electrolux-koncernen. ”Det är spännande att få genomföra tankar och inte bara vara rådgivare utan krav på att åstadkomma resultat”, anser hon.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...