Innehåll

Balans nr 3 2005

Noteringar: Kollegiet för svensk bolagsstyrning bildat

Kollegiet för svensk bolagsstyrning (The Swedish Corporate Governance Board) har bildats för att ”äga, förvalta och vid behov förnya Kod för svensk bolagsstyrning”. Kollegiet höll sitt första möte i februari under ledning av dess ordförande Hans Dahlborg.

I Kollegiet representeras revisorskåren av FAR:s tidigare ordförande Anders Malmeby (KPMG). Övriga ledamöter är Lars-Erik Forsgårdh, Kerstin Hessius, Leif Lindberg, Marianne Nivert, Marianne Nilsson, Lars Otterbeck (vice ordförande), Michael Treschow och Anders Ullberg.

Per Lekvall har nyligen anställts som sekreterare i Kollegiet. Han var tidigare huvudsekreterare i gruppen som tog fram förslaget till ”Kod för svensk bolagsstyrning”.

De närmare detaljerna kring när och hur de noterade bolagen knyts upp mot Koden bestäms nu genom en förhandling mellan Stockholmsbörsen och Aktiemarknadsbolagens förening.

Bakom kollegiet står nio näringslivsorganisationer inom ramen för Föreningen För Aktiemarknadsfrågor, nämligen Svenskt Näringsliv, Svenska Bankföreningen, Stockholms Handelskammare, FAR, Svenska Fondhandlareföreningen, Sveriges Försäkringsförbund, Fondbolagens Förening, Institutionella ägares förening för regleringsfrågor på aktiemarknaden samt Stockholmsbörsen.

Tilläggas kan att med anledning av kravet i Koden för svensk bolagsstyrning att åtminstone sexmånaders- eller niomånadersrapporten i ett kapitalmarknadsbolag översiktligt ska granskas av bolagets revisor, publicerar FAR:s revisionskommitté inom kort ett uttalande om översiktlig granskning av delårsbokslut.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...