Innehåll

Balans nr 6–7 2005

Noteringar: Kvinnor väljer trygghet män väljer pengar

Det är stor skillnad mellan hur manliga och kvinnliga studenter ser på sin kommande karriär. I en undersökning utförd av Universum Communications visar det sig att bland ekonomistudenterna förväntar sig männen att tjäna 24 846 kronor i månaden medan kvinnorna förväntar sig att tjäna 22 820, det vill säga en skillnad på drygt 2 000 kronor.

Skillnaderna återfinns också bland de viktigaste beslutsfaktorerna där god etik och hög moral, spännande produkter/tjänster och jämlikhet mellan könen rankas högre av kvinnorna.

Även de förmåner som ekonomistudenterna värdesätter visar skillnader mellan könen. Kvinnorna efterfrågar i högre grad betald övertid, betald vidareutbildning, pensionsförsäkring, extra semesterdagar och sjukvårdsförmåner medan männen efterfrågar prestationsbaserad bonus, vinstdelning, tjänstebil samt slutligen aktieoptioner som är nästan fyra gånger så populärt bland manliga som kvinnliga ekonomistudenter.

FöretagsBarometern 2005 – Ekonomer

KvinnaMan
Förväntad ingångslön (SEK/mån)22 82024 846
Timmar per vecka – förväntas arbeta4550
Timmar per vecka – vilja arbeta4043

Önskade förmåner (utöver grundlön)

Förmån (%)KvinnaMan
Betald övertid6949
Betald vidareutbildning5444
Pensionsförsäkring4733
Extra semester4034
Prestationsbaserad bonus2144
Sjukvårdsförmåner3625
Vinstdelning2034
Tjänstebil1830
Aktieoptioner519

3 507 ekonomer har deltagit i undersökningen

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...