Innehåll

Balans nr 6–7 2005

Noteringar: Friad men ändå inte friad!

Rubriken i New York Times var ”Den upphävda domen mot Arthur Andersen innebär inte ett frikännande”, då USA:s högsta domstol nyligen upphävde domen mot Andersen för att byrån förstört dokument i samband med Enronskandalen. ”Domaren gav jurymedlemmarna dåliga riktlinjer”, skrev Wall Street Journal.

Andersen var en av världens fem stora revisionsbyråer och reviderade det Texasbaserade energiföretaget Enron som hösten 2001 gick i konkurs.

Instruktionerna till juryn som dömde Andersen var ”bristfälliga i väsentliga avsnitt” skriver USA:s högsta domstol. Vad det i princip gäller är ifall de anställda hos Andersen – som förstörde dokument enligt den policy som funnits en längre tid på företaget – gjorde detta väl medvetna om att de bröt mot lagen.

Enligt högsta domstolen så innehöll instruktionerna till juryn inte vad som är nödvändigt för att en handling ska klassas som ”medvetet lagbrott”. Högsta domstolen förklarar i sitt domslut att domaren i lägre instans ingav juryn föreställningen att ”även om (de åtalade) ärligt och uppriktigt trodde att det de gjorde var lagligt, så kan de ändå befinnas vara skyldiga”.

Det här betyder, förklarar New York Times, att ”även om åklagaren presenterade bevis för att uppsåt fanns och även om detta bevismaterial kunde ha tillåtit en vettig jurymedlem att dra slutsatsen att Andersens handlande var ohederligt och medvetet felaktigt, så innebar instruktionerna från domaren att högre instans inte kan avgöra ifall juryn tagit steget över ’den analytiska tröskel’ som är nödvändigt för att kunna fastslå att företaget var skyldigt”.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...