Innehåll

Balans nr 8–9 2005

Noteringar: Få utbildningar belyser värdering av varumärken

Svenska managementutbildningar berör sällan eller aldrig frågor om hur patent och varumärken ska värderas. Endast 3 av 66 högskolekurser tar upp frågor om värdering och riskanalys av immaterialrättsliga tillgångar. Följden blir att större företag får svårt att leva upp till ny lagstiftning om hur immaterialrättsliga tillgångar ska redovisas vid förvärv. Det anser Awapatent AB, ett konsultföretag inom immaterialrätt (patentfrågor, design, varumärkesskydd).

– Handelshögskolorna och universiteten måste helt ha missat de senaste årtiondenas utveckling som entydigt visar att patent och varumärken får allt större betydelse för företa gens konkurrenskraft. I dag är det inom många branscher lika viktigt att kunna värdera ett patents betydelse som att kunna läsa ett bokslut, säger Stefan Hjelmqwist, marknadschef på Awapatent.

– Visst vore det värdefullt om fler utbildades att känna till förutsättningarna för exploatering av patenträtt, anser Jonas Westerberg, delägare i Rydin-Carlsten Advokatbyrå i Stockholm och specialiserad på immaterialrättsliga frågor.

Han menar att specialkunskap om patent och immaterialrätt, inklusive värderingsfrågor, finns att tillgå – exempelvis bland advokater, patentingenjörer och revisorer – men att ett utbildningsbehov finns i managementledet.

– Det är en särskild utmaning att få till stånd rätt utbildning för att ge den tvärkompetens som behövs – en blandning av juridik, ekonomi och teknik, förklarar Jonas Westerberg och tillägger:

– Dessutom måste utbildningen ha ett internationellt perspektiv.

Han säger att exempel på patentintensiva branscher är telekom och läkemedel.

Chalmers MBA-utbildning, Handelshögskolan i Göteborg och Center for International Property Studies i Göteborg är de enda lärosäten som ger managementkurser i värdering och riskbedömning av immaterialrättsliga tillgångar.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...