Innehåll

Balans nr 11 2005

Noteringar: Ranby och Björklund går samman

Ranby revisorer och Björklund Revisionsbyrå går samman och blir därmed Sveriges åttonde största revisionsbyrå.

– Ranby var redan nummer åtta i Sverige, men i och med samgåendet förstärker vi den positionen. Hoppet till sjuan, SET Revision, är stort, säger Pontus Holgerson som är operativ chef för Ranby Björklund.

– Totalt blir vi drygt 100 personer i hela Sverige med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Dessutom har vi ett flertal nya kontorsetableringar på gång.

När flyttar ni ihop?

– I Stockholm sitter vi redan tillsammans.

Vid sammanslagningar är det olika företagskulturer som ska smälta samman.

– Byråerna är väldigt lika varandra. Före sammanslagningen var vi ungefär lika stora (Ranby-gruppen dock något större), vi arbetar mot samma kundsegment och har i grunden samma affärsidé och vision. Vi arbetar båda främst med ägarledda företag.

Hur tror du kunderna/klienterna uppfattar sammanslagningen?

– Jag har bara fått positiva reaktioner. Nu är det upp till oss att bevisa att vi tillsammans utvecklas positivt och blir tydligare och starkare.

Vad kommer ni att heta?

– Ranby Björklund.

Fotnot: Knut Ranby startade Ranby Revisorer på 40-talet och Håkan Björklund startade Björklunds Revisionsbyrå 1980.

Sveriges tio största revisionsbyråer

  1. Öhrlings Pricewaterhouse Coopers
  2. Ernst & Young
  3. KPMG
  4. Deloitte
  5. Lindebergs Grant Thornton
  6. BDO Revision
  7. SET Revision
  8. Ranby Björklund
  9. Nexia Revision
  10. Frejs Revisionsbyrå

Källa: Konsultguiden 2005, Affärsvärlden.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%