Innehåll

Balans nr 11 2005

Noteringar: Från trafikljus till stoppljus

”Ett steg i rätt riktning”, kommenterade en grupp deltagare Finansinspektionens (FI) nya utkast till det så kallade trafikljus systemet – ett tillsynsverktyg för att mäta finansiella risker i livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor. FI hade inbjudit till information i Stockholm och salen var fullsatt. Många frågor blev det dock inte. Kanske därför att FI i detta andra utkast slopat det gula ljuset. Vad som kvarstår är i princip rött stoppljus.

– Vi är inte motståndare till att man tar risker som ger hög avkastning, menade FI:s generaldirektör Ingrid Bonde och förklarade att endast bolag med tillgångar motsvarande två procent av branschens placeringstillgångar bedöms omfattas av stoppljuset.

Förändringarna i utkastet innebär både skärpningar och lättnader i det stresstest som FI ska utföra för att sålla agnarna från vetet inom livförsäkrings-/tjänstepensionsbranschen. Kreditrisken mäts strängare vad gäller utländsk ränterisk. Aktierisken delas upp på svenska och utländska aktier. De förra ska klara ett kursfall på 40 procent och de senare ett kursfall på 35 procent. Fastighetsrisken mäts som prisfall på 35 procent istället för det tidigare förslaget på 40 procent.

– Det är ungefär fem miljarder kronor som behöver omplaceras [enligt modellen i utkastet], förklarade Eva Ekström, biträdande avdelningschef stabilitetstillsyn ho; FI på informationsdagen i Stockholm.

”Förslaget innebär en bra balans mellan handlingsutrymme för livbolagen och omsorg om spararnas pengar”, kommenterade AMF pension. Remisstiden gick ut 27 oktober, det vill säga efter denna tidnings pressläggning. Frågor och svar publiceras löpande på FI:s hemsida; www.fi.se

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...