Innehåll

Balans nr 11 2005

Europa-frågor: Svenska synpunkter efterlyses

EU-kommissionen vill att svenskar blir mer delaktiga i det arbete som pågår på EU-nivå. Det framkom vid den så kallade Finansdagen som anordnades i september av Öhrlings PricewaterhouseCoopers. En av talarna var Marianne Wolfbrandt som är tjänsteman vid direktoratet för den Inre marknaden på EU-kommissionen. Hon arbetar just nu med att sammanställa de kommentarer som inkommit angående den Grönbok om Financial Services Action Plan (FSAP) som publicerades tidigare i år.

Marianne Wolfbrandt redogjorde för EU-kommissionens pågående arbete. Målet för den kommande femårsperioden kan beskrivas i två ord: konsolidering och bättre lagstiftning. Med konsolidering menas att påbörjat arbete ska fullföljas, bättre transposition, konvergens i nationell lagstiftning/tillsyn och få nya lagstiftningsåtgärder. Med bättre lagstiftning avses att det måste kunna bevisas att ny EU-lagstiftning behövs, effekten måste kunna beräknas, det måste finnas transparans och samråd samt en effektiv uppföljning.

Det är en mängd EU-lagar som ska införas i nationell lagstiftning. Hur långt medlemsländerna kommit i detta arbete varierar stort. Enligt en tabell över ”transpositionsläget” visade det sig att Österrike ligga i topp och Nederländerna i botten. Sverige ligger på plats 19 av 25. Cirka 70 procent av den nya EU-lagstiftningen har införts i Sverige, mot nästan 90 procent i Österrike. De nya medlemsländerna arbetar hårt med att införa den nya lagstiftningen och ligger ungefär i mitten av tabellen.

Marianne Wolfbrandt betonade att även om tiden för kommentarer gått ut så är det möjligt att påverka slutresultatet av den rapport, en så kallad Vitbok, som planeras att publiceras i november. Svenskar är generellt inte så aktiva med att ge sina synpunkter på sakfrågor till EU. Marianne Wolfbrandt upplyste om att det finns många svenska tjänstemän inom exempelvis EU-kommissionen som gärna tar emot synpunkter från svenska medborgare. Det ingår i deras arbete att vara lyhörda för vad allmänheten vill. Utan input från de personer som arbetar dagligen med de frågor som behandlas, kan de inte göra ett bra arbete.

Hon poängterade att Sverige numera faktiskt tillhör ”de gamla EU-länderna”. Vi har varit med i EU i över 10 år nu och det är dags att vi blir mer involverade i det arbete som pågår i Bryssel.

Mer information om FSAP och EU:s finansiella tjänstepolitik finns på webbsidan: http://europa.eu.int/comm/internalmarket/finances/indexen.htm det går också bra att skicka e-post direkt till den avdelning som arbetar med dessa frågor: Markt-G1@cec.eu.int

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med frågor om Europa, EU och EMU. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till ewa.fallenius@se.pwc.com

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...