Balans nr 11 2005

Låg andel kvinnliga delägare

Svag förbättring under senare år

Andelen kvinnor inom de större byråernas partnerkollektiv varierar mellan 7 och 15 procent. Merparten av byråerna betonar dock att de strävar efter att fler kvinnor ska bli partners, men att det är en process som tar tid. Lars Bohman, personaldirektör på Deloitte, menar att det har skett en svag förbättring de senaste åren.

– Men vi är långt ifrån nöjda. Vi arbetar för att öka andelen kvinnor i partnerkretsen och det är en fråga som har hög priori tet. Men det kommer att ta tid att uppnå en jämnare könsfördelning. Med tanke på att vi har tio procent kvinnor i partnerkretsen idag så säger det sig självt att det inte går att uppnå en jämn könsfördelning på bara några år, säger Lars Bohman.

En byrå där det dock har skett en acceleration när det gäller att få in fler kvinnor i partnerkretsen de senaste åren är KPMG.

– De senaste två åren är 40 procent av våra nyutnämnda parters kvinnor så det är på väg i rätt riktning, säger Thomas Thiel, vd på KPMG.

När det gäller nyanställda medarbetare på de större byråerna är könsfördelningen betydligt jämnare. Av dem som har rekryterats det senaste året är i princip hälften män och hälften kvinnor. Flera av byråerna anger att det är bra med en någorlunda jämn könsfördelning bland medarbetarna, vilket de också tar hänsyn till vid nyrekryteringar.

– De senaste fem åren har kvinnor generellt sett varit något starkare kandidater och därför har vi haft en liten övervikt av kvinnor. Men det gångna året har vi sett ett ökat intresse från män, vilket har lett till en jämnare könsfördelning bland dem som rekryterats, och det är vi nöjda med. Vi anser att det är en fördel för företaget med en jämn könsfördelning, säger Lars Bohman.

Kommentarer till undersökningen:

”Fler män än kvinnor uppnår höga positioner inom revisionsbyråbranschen. Trots detta upplever kvinnliga revisorer sig som jämställda.

Det visar en studie som gjorts av Karin Jonnergård, professor i företagsekonomi vid Växjö universitet, och Ulf Elg, docent i företagsekonomi vid Lunds universitet. Se artikel ”Få kvinnor blir chefer” [red.anm.].

Den tydliga mansdominansen på högre positioner inom revisionsbyråbranschen tyder på att det inte råder lika villkor för kvinnor och män. Det menar Charlotte Holgersson, forskare vid Ekonomiska Forskningsinstitutet och lärare vid Handelshögskolan i Stockholm. Se artikel ”Det krävs aktivt arbete för att uppnå en förändring” [red.anm.].

RevisionsbyråAntal partnersAntal kvinnliga partnersAndel kvinnliga partners
Ernst & Young*19013 7 %
Deloitte & Touche 60 610 %
Lindebergs GT1081312 %
KPMG1101413 %
SET 45 613 %
ÖPwC2222813 %
BDO Nordic 911314 %

Uppgifterna har samlats in under augusti–oktober 2005 och är bitvis hämtade från dokument som är daterade före sommaren 2005.

* Siffrorna är per den sista juni 2004.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...