Innehåll

Balans nr 12 2005

Noteringar: Två föreningar blev en – Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden bildad

I november bildades Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden som är en sammanslagning av Föreningen för utvecklande av god redovisningssed och Föreningen för aktiemarknadsfrågor. Det innebär att näringslivets självreglering nu är samlad i en enda gemensam organisation. Normbildningen kommer, liksom tidigare, att självständigt bedrivas av följande sakorgan inom den nya föreningen.

  1. Kollegiet för svensk bolagsstyrning (Förvaltning av bolagsstyrningskoden)
  2. Näringslivets Börskommitté(NBK) (Regler för aktiemarknaden)
  3. Aktiemarknadsnämnden(Uttalanden om god sed på aktiemarknaden)
  4. Redovisningsrådet (Information och uttalanden om redovisningsregler, IAS, IFRS)
  5. Övervakningspanelen (Övervakning av att de noterade företagens årsredovisningar överensstämmer med lag och god sed)

Syftet med den nya organisationen är att skapa en effektivare självreglering inom området.

– Självreglering på detta område innebär, jämfört med lagstiftning, möjligheter att ställa högre krav samtidigt som störningar i marknaden minimeras. Den nya organisationen innefattar en kraftfull självregleringsverksamhet som nu blivit ännu effektivare och stabilare, säger Anders Nyrén, föreningens nyvalde ordförande.

Noteringar: Föreningens styrelse

Styrelsen består av Anders Nyrén, ordförande, Johan Bygge, Lars Träff, Pia Nilsson, Tomas Nicolin, Jenny Rosberg, Ulf Franke, Nils-Fredrik Nyblaeus, Per-Ola Jansson, Jan Persson och Christer Elmehagen.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...