Innehåll

Balans nr 12 2005

Nyheter inför bokslutet 2005: URA 45 Pensionsplaner som omfattar flera arbetsgivare (mars 2005)

Uttalandet behandlar vilka förutsättningar som måste var uppfyllda för att en förmånsbestämd pensionsplan som omfattar flera arbetsgivare ska kunna redovisas som en förmånsbestämd pensionsplan. Enligt uttalandet krävs att:

  1. Förpliktelser, förvaltningstillgångar och kostnader ska fastställas för planen som helhet.
  2. Det ska finnas en konsekvent och tillförlitlig metod för att fördela förpliktelser m.m. på deltagarna i pensionsplanen. Detta medför att,
  3. planen ska innehålla regler för hur överskott och underskott i planen påverkarföretagets avgifter i framtiden.

Den information som Alecta kunde lämna till medlemsföretagen avseende bokslutet 2004 uppfyllde inte ovanstående krav. I nuläget kan inte Alecta lämna ovanstående information vilket innebär att ITP-planen i Alecta även i årets bokslut redovisas som en avgiftsbestämd pensionsplan enligt IAS 19 punkt 30.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...