Innehåll

Balans nr 1 2006

Noteringar: Bolag bötar på börsen

I december bötfällde Stockholmsbörsens disciplinnämnd två bolag för brott mot noteringsavtalet. Fastighets AB Balde fick böta närmare 200 000 kronor och NOTE AB närmare 400 000 kronor. Fischer Partners Fondkommission AB fick böta 300 000 kronor för överträdelser av de regler som gäller för medlemsföretagens orderläggning.

Balder hade i bokslutskommunikén sagt att bolaget förväntade sig ett positivt resultat och positivt kassaflöde för helåret 2005. I den tryckta årsredovisningen, som var tillgänglig på bolagets hemsida i mitten av april, angavs att bolaget hade en ambition att visa ett positivt resultat och ett positivt kassaflöde under slutet av 2005. Uppgiften i årsredovisningen – en prognosjustering – offentliggjordes inte på föreskrivet sätt genom årsredovisningen, utan först den 22 april 2005 i samband med publiceringen av rapporten för första kvartalet.

I fallet NOTE gällde överträdelsen offentliggörandet av ”information som i inte oväsentlig grad är ägnad att påverka värderingen av ett bolags aktier”. Enligt börsreglerna ska detta ske genom att informationen lämnas till tidningar och nyhetsbyråer.

Enligt regler som gäller för börsens medlemsföretag ska en order som läggs av en mäklare i börsens handelssystem återspegla det aktuella marknadsvärdet för respektive aktier. Detta till trots hade vid flera tillfällen kunder till Fischer ”lagt automatiskt förmedlade order i ett flertal bolag på ett sätt som i varierande grad inneburit brott mot en rimlig tolkning av de angivna reglerna om orderläggning”.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...