Innehåll

Balans nr 1 2006

Noteringar: Etikgläfset – vad ska vi ha det till?

Fredrik Erixson, chefekonom på tankesmedjan Timbro, och Sasja Beslik, chef för etikanalys hos Banco fonder har inte samma syn på framtiden för bl.a. etiska fonder.

– Vi går mot helt fantastiska tider. Men kastrera inte utvecklingen [i tredje världen] med stadgar och regler som är avsedda för oss [i den industrialiserade världen] och som vi inte hade när vi var i motsvarande utvecklingsskede, var Fredrik Erixsons budskap i en duell med Sasja Beslik under titeln ”Etikgläfset – vad ska vi ha det till?” Debatten hade arrangerats av IREV, FAR, ICC och Svenskt Näringsliv i samband med att man presenterade det svenska företag som nominerats Europatävlingen om bästa hållbarhetsredovisning.

Sasja Beslik höll i princip med Fredrik Erixson men menade att ”om vi fortsätter som idag så blir det ingen förbättringar på lång sikt”. Han menade att det inte behövs övergripande regler eller specifika rapporter utan vad han och hans kollegor som sysslar med att analysera företags finanser efterfrågar är ”att få reda på hur företag hanterar specifika problem i specifika länder”.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%