Innehåll

Balans nr 2 2006

Noteringar: Allt fler länder i världen inför moms

Allt fler länder tar ut moms, enligt en undersökning som gjorts av Ernst & Young. Indien är ett av de länder som nyligen börjat tillämpa moms och Malaysia planerar att göra det.

Totalt är det runt 140 av världens länder som tar ut moms.

Sverige, Norge, Danmark och Ungern ligger i topp när det gäller momssats – 25 procent. Den genomsnittliga momssatsen i de länder som ingår i undersökningen är 16,4 procent. Japan, Singapore och Panama har den lägsta momssatsen, 5 procent. Den högsta standardsatsen för moms har Europa, 18,4 procent. Därefter följer USA och Sydamerika med 14,8 procent och Afrika med 14,5 procent. Lägst momssats finns i Asien med ett genomsnitt på 10,5 procent.

– I takt med att de internationella transaktionerna ökar blir skillnader i momssats mellan länder allt viktigare för konkurrenskraften, säger Jan Gleerup, momsexpert på Ernst & Young.

Undersökningen omfattar uppgifter om momsuttag i drygt 60 länder.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...