Innehåll

Balans nr 2 2006

Noteringar: Riksrevisionen granskar...

Riksrevisionens övergripande mål är ”att bidra till god resursanvändning och en effektiv förvaltning i staten genom en oberoende granskning av all statlig verksamhet”. Nu pågår ett 20-tal granskningsprojekt:

 1. Lokalförsörjning i statsförvaltningen
 2. Ekonomiadministrativ värdering av statliga myndigheter
 3. Skydd mot mutor i myndigheter och statliga bolag – syntes
 4. Skatteverkets kontroll av punktskatter
 5. Kvalificerad yrkesutbildning. En väg till arbete?
 6. Störningar i elöverföringen – den statliga tillsynen
 7. Förvaltningsutgifter på sakanslag
 8. Statens ansvar för elever med funktionshinder
 9. Introduktion av nyanlända
 10. Statliga insatser för kemikaliekontroll
 11. Insatser för att minska risken för fel inom socialförsäkringsadministrationen
 12. Tandvårdsstöd för äldre
 13. Regeringens och Försäkringskassans insatser mot fusk i socialförsäkringen
 14. Begravningsverksamheten
 15. Ett säkrat kulturarv – centralmuseerna och deras samlingar
 16. Granskning av Arbetsförmedlingens effektivitet
 17. Socialstyrelsens hantering av de nationella kvalitetsregistren
 18. Finansförvaltningen hos statliga bolag
 19. Arbetsmarknadspolitiska ungdomsåtgärder
 20. Boende med särskild service – rättssäkerhet för funktionshindrade
 21. Försvarsmaktens logistik

Noteringar: Granskning av prospekt

Mot bakgrund av de nya reglerna på prospektområdet publicerar FAR i dagarna ett förslag till revisionsrekommendation 5 – Granskning av prospekt.

Förslaget har tagits fram av FAR:s revisionskommitté och ska ge vägledning avseende de uttalanden och den granskning som blir aktuell för emissionsprojekt enligt lagen om handel med finansiella instrument (LHF) som gäller från den 1 januari 2006.

Den stora skillnaden jämfört med den tidigare gällande RevR 2 – Granskning av prospekt, är att revisorn nu uttalar sig om vissa definierade delar av prospektet och inte om prospektet i sin helhet.

Förslaget har arbetats fram på kort tid för att så tidigt som möjligt ge vägledning till revisorskåren.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...