Innehåll

Balans nr 6–7 2006

Debatt: Internationell erfarenhet – en bromskloss för revisorer?

Sedan Handelskamrarnas tid har fem års praktisk erfarenhet varit ett krav för att få söka auktorisation. Genom att inte godkänna utlandstjänstgöring som praktisk erfarenhet har Revisorsnämnden (RN) klargjort att lagstiftaren, till skillnad från de stora revisionsbyråerna, inte ser något värde i internationell erfarenhet.

I 5 § 2 och 6 § 2 förordningen (1995:665) om revisorer, framgår kravet på fem års praktisk erfarenhet under handledning av auktoriserad revisor för att få avlägga högre revisorsexamen. RN har utifrån denna förordning konstaterat att min praktiska erfarenhet om ca sex år inte är tillräcklig då 19 månader avser tjänstgöring i Storbritannien. De 19 månaderna avsåg uteslutande revision utifrån en global revisionsmetodik, men under handledning av en chartered accountant och inte en auktoriserad revisor. Förordningen ger inte RN utrymme för annat än en bokstavlig tolkning av titlarna, vilka inte helt förvånansvärt skiljer sig åt i en polyglottisk värld, varför jag får avslag på min ansökan.

RN är professionens väktare. De har en uttalad uppgift att bevaka den internationella utvecklingen inom revisorsområdet och säkerställer kompetensen hos morgondagens revisorer. Till sin hjälp har de alltså en förordning från 1995 (året för inträdet i EU), som exemplifierar definitionen på en paradox. Hade jag nämligen varit verksam på 70–talet, låt oss säga innan internationaliseringens vindar började blåsa över Sverige, hade min utlandserfarenhet med största sannolikhet godkänts. Detta då 6 § Kommerskollegiets revisors kungörelse (KFS 1977:23) innehöll möjlighet för den sökande att under två av de fem åren utöva ”annan kvalificerad verksamhet av redovisningsmässig natur”.

I dag investerar alla större revisionsbyråer i ”Mobilityprogram”, där deras medarbetare uppmuntras att skaffa sig internationell erfarenhet. Detta som en reaktion på de förändringar redovisningen och revisorsyrket genomgått de senaste åren, där International Financial Reporting Standards (IFRS) och International Standards on Auditing (ISA) bara är några exempel.

Min situation är självfallet inte unik, men skrämmande nog är min reaktion det. Jag har blivit införstådd med att övriga ”hemvändare”, som mötts av beslut utifrån rådande förordning, istället för att överklaga valt att anta erbjudande om andra utmaningar utanför revisorsyrket. Detta kan omöjligt vara i professionens intresse, än mindre ett bevakande av den internationella utvecklingen.

Jag försöker se det komiska i att internationell erfarenhet verkar som en bromskloss för revisorer, när Revisionsstandard i Sverige bygger på ISA och högre revisorsexamen innehåller kvalificerade frågor om IFRS, men jag ser endast det absurda. Förordningen har obegripligt nog accepterats i elva år – det är hög tid att förändra den!

Jonas Nihlberg är godkänd revisor och verksam vid KPMG.

Fotnot

Balans har bett Revisorsnämnden att kommentera artikeln. Men RN avböjer på grund av att sakfrågan ligger i domstol.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%