Innehåll

Balans nr 3 2007

Europafrågor: Grattis EU – 50 år!

Den 25 mars är det exakt 50 år sedan det så kallade Romfördraget undertecknades. Därigenom skapades Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG), även kallad den gemensamma marknaden.

Sverige har varit medlem i 12 år. Nyligen genomförda undersökningar visar dock att EU fortfarande inte är speciellt populärt bland svenskar och andra européer. Detta trots att EU har uträttat mycket under dessa 50 år. Tack vara den så kallade inre marknaden kan varor, personer, tjänster och kapital röra sig fritt inom EU. Finansiella transaktioner över gränserna har till exempel blivit mindre krångliga, särskilt mellan de länder som har infört euron som gemensam valuta.

Andra positiva exempel är att miljoner unga européer har fått möjlighet att studera och bo i ett annat land inom ramen för EU:s utbytesprogram för studenter. EU har blivit världens största givare av utvecklingsbistånd och humanitärt bistånd. EU är dessutom en av de viktigaste aktörerna inom miljöskydd, jämställdhet, sjuk- och hälsovård och konsumenträttigheter.

Ett stort antal evenemang kommer att anordnas runt om i EU under hela året, bland annat konferenser, festivaler, kulturevenemang och ungdomsaktiviteter. I Sverige anordnas bland annat ”EU på schemat” och ”EU på bibliotek”, vilket är regionala seminarier där målgruppen är lärare, rektorer, studievägledare och bibliotekarier. Det kommer även att arrangeras studieresor till Bryssel för svenska lärare. Syftet är att förbättra lärarnas kunskap om EU och det framtida Europa och motivera dem till att i större utsträckning integrera europafrågorna i undervisningen. Mer information om kommande evenemang finns på <www.europa.eu/50>.

EU har under dessa år vuxit från sex till 27 medlemsländer. Och fler kan det bli. När 50 år nu har gått, och vi kan blicka tillbaka på en för Europa händelserik historia, är det minst lika viktigt att titta framåt mot de kommande 50 åren. Hur vill du, som EU-medborgare, att EU ser ut om 50 år?

Den officiella symbolen:

Ordet ”tillsammans” uttrycker på ett enkelt och omedelbart sätt den europeiska integrationens grundtanke: Det handlar inte bara om politik, pengar och geografiska gränser, utan framför allt om samarbete och solidaritet.

Bokstäverna i olika typsnitt symboliserar den europeiska historiens och kulturens mångfald och hålls samman av ordets betydelse.

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med frågor om Europa, EU och EMU. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till ewa.fallenius@se.pwc.com

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%