Innehåll

Balans nr 3 2007

Noteringar: Experter utsedda till revisionsutredning

Revisionsutredningen som bland annat ska se över revisionsplikten, har påbörjat sitt arbete.

Som Balans tidigare kunde berätta (nr 2/2007) är Bo Svensson, justitieråd, utredningens ordförande. Till experter i utredningen har utsetts:

Gunvor Andersson, verkställande direktör, Företagarförbundet, Karin Berggren, jur. kand., Företagarna, Urban Bjergert, rättslig expert redovisning, Skatteverket, Dan Brännström, generalsekreterare och auktoriserad revisor, FAR SRS, Carl-Gustaf Burén, civilekonom, Svenskt Näringsliv, Annette Dahlberg, verksamhetsutvecklare, Skatteverket, Lena Dahlgren, auktoriserad redovisningskonsult, Sveriges redovisningskonsulters förbund, Adam Diamant, juris doktor, Revisorsnämnden, Lennart Francke, bankdirektör, Svenska Bankföreningen, Katarina Holmberg, verksjurist, Ekobrottsmyndigheten, Carina Bergman Marcus, director legal counsel, FAR SRS och Per Nordström, chefsjurist, Bolagsverket.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%