Innehåll

Balans nr 6-7 2007

Noteringar: Ny standard för bestyrkande av information om utsläpp av växthusgaser på väg

IAASB:s styrelse har antagit ett projektförslag angående framtagningen av en ny IAASB-standard för Assurance on Greenhouse Gas Disclosures. IFAC/IAASB Sustainability Experts Advisory Panel (SEAP) har varit delaktig i processen med att ta fram förslaget.

Bakgrunden till förslaget om framtagning av den nya standarden är den allt större enigheten om att utsläppen av växthusgaser och den globala uppvärmningen är ett problem som är genererat av mänskligheten.

– Fler och fler företag levererar nu prestanda gällande denna performance-indikatorn i sina årsredovisningar som då blir föremål för det lagbundna kravet på revision. Då behöver revisorerna stöd för bestyrkande av denna information, säger Lars-Olle Larsson, specialistrevisor hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers och en av experterna i SEAP.

Beslutet om framtagningen av en standard för Assurance on Greenhouse Gas Disclosures kommer att föredras för IAASB:s styrelse i juli. Förslaget väntas sedan antas i september.

Enligt förslaget ska den nya standarden kunna börja tillämpas i juli 2009.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%