Innehåll

Balans nr 10 2007

Inledning

Balans har företagit en reportageresa från Ystad till Haparanda. Inte på cykel – som Stålfarfar gjorde på sin tid – men med samma start och mål: En stad i norr och en stad i söder där revisorer är verksamma. Jonny Wiik arbetar i Haparanda där det svenska EU-medlemskapet möjliggjort ett omfattande samarbete med finska Tornio. Iréen Gabrielsson driver egen byrå i Ystad där Öresundsintegrationens tillväxteffekter spiller över på den här delen av Skåne. Läs om deras vardag.

Är IFRS en tickande bomb? Den frågan försöker auktoriserad revisor George Pettersson och Aktiespararnas Gunnar Ek att besvara. De resonerar kring värdering till verkligt värde och vad som kommer att hända den dag konjunkturen vänder neråt.

Carina Bergman Marcus är en av experterna i revisorsutredningen. Hon skriver om ett första delbetänkande där det bland annat föreslås att börsnoterade företag ska ha ett revisionsutskott. Ett förslag som FAR SRS är kritisk till.

I serien ”Ett samtal” har turen kommit till Företagarnas nya vd Anna-Stina Nordmark-Nilsson. Hon – som själv varit revisor – berättar om hur hon ser på revisorn och revisionsbranschen och menar att revision ska vara efterfrågestyrd inte lagstadgad.

Tror du att FAR SRS och SRF kommer att gå samman inom ett par år? var förra månadens fråga på Balans hemsida. 63 procent svarade nej, 31 procent sa ja och 6 procent visste inte. Vilken är denna månads fråga? Gå till <www.tidskriftenbalans.se> och tyck till!

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%