Innehåll

Balans nr 10 2007

Noteringar: Sena betalningar kan leda till konkurs

Utredaren Anders Bengtsson har kartlagt kredittider och betalningsmoral vid handel mellan företag; SOU 2007:55. Utredningen överlämnades till regeringen i början av september och sändes ut på remiss i vecka 38. Remisstiden är tre månader. Om förslag därefter blir proposition beror på remissinstansernas svar, förklarar man på näringsdepartementet. Kartläggning visar att den helt dominerande avtalade kredittiden vid handel mellan företag och även mellan företag och offentlig sektor är en kalendermånad.

En mycket stor andel av de skulder som är hänförliga till handelskrediter betalas dock för sent. 16 procent av fakturorna betalas mer än en vecka senare än avtalat. Många småföretag utnyttjar inte de möjligheter lagstiftningen ger för att påskynda betalning eller för att få kompensation vid försenade betalningar.

Utredaren konstaterar att de sena betalningarna drabbar företag i form av administrativa kostnader, likviditetsproblem som hämmar tillväxten och ibland till och med konkurs. Han menar att stora samhälleliga vinster kan göras om näringslivet och den offentliga sektorn förmås att i större utsträckning respektera avtalade betalningstider. De största problemen drabbar företag som gör affärer på en internationell marknad. Utredaren föreslår:

  1. Åtgärder som gör det dyrare att inte betala i tid.
  2. Krav på information om betalningstider i större företags årsredovisning.
  3. Informationsinsatser till små företag.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%