Innehåll

Balans nr 10 2007

Noteringar: Internationella gäster på årets ARENA

En rad internationella gäster från både den europeiska revisorsorganisationen FEE och den globala IFAC med säte i New York, är dragplåster på årets Arena-dag som hålls den 30 november på Norra Latin i Stockholm.

IFAC:s ordförande, argentinaren Fermin del Valle, är en av huvudtalarna på Arena-dagen. Han innehar ordförandeposten sedan ett år tillbaka och var tidigare partner inom Deloitte i Argentina.

Även IFAC:s vd, nya zeeländaren Ian Ball kommer till Stockholm. Det gör också fransmannen Jacques Potdevin som valdes till FEE:s ordförande förra hösten (se Balans nr 1/2007). Olivier Boutellis-Taft, vd hos FEE, deltar också i Arena-arrangemanget.

Från svensk sida kommer bland andra f.d. justitierådet Bo Svensson att tala. Det gäller den utredning som exempelvis ska föreslå hur revisionsplikten kan avskaffas. Carina Bergman Marcus, bolagsjurist hos Ernst & Young och expert i revisorsutredningen, kommer också att ge sin syn på utredningen (se sid. 18–20).

Eva Törning, redovisningsspecialist hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers kommer att redogöra för arbetet med förenklingar i utredningen ”Ytterligare förenklingar av redovisningsreglerna”. Lennart Iredahl, FAR SRS, kommer å sin sida att redogöra för arbetet inom utredningen om sambandet mellan redovisning och beskattning, den så kallade samROB.

Som tidigare år ställs FAR SRS presidium mot väggen av närvarande medlemmar. De som svarar är Peter Clemedtson, ordförande, Maria Östman, vice ordförande, Svante Forsberg, vice ordförande och Dan Brännström, generalsekreterare.

Moderator under Arena-dagen är Lennart Ekdal, programledare i TV4 som tidigare varit journalist på bland annat Dagens Nyheter och Veckans Affärer.

Arena-arrangemanget avslutas med en galamiddag på Berns salonger i centrala Stockholm.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%