Innehåll

Balans nr 11 2007

Noteringar: Brysselbesök gav värdefulla EU-kontakter

”Om inte EU-kommissionen gör som vi säger kommer vi att gå till EG-domstolen!” Detta budskap fick FAR SRS regulatoriska grupp med sig vid ett besök hos Europaparlamentarikern Bert Doorn i Bryssel i början av oktober.

Bert Doorn representerar gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater och kommer från Holland. Han är så kallad föredragande för det 8:e direktivet. Bert Doorns frustration gällde revisorers skadeståndsskyldighet. Europaparlamentet vill att EU-kommissionen berättar hur de ser på denna fråga, men hittills har den ansvarige EU-kommissionären Charlie McCreevy inte velat uttala sig. Om inte EU-kommissionen lagt fram en rekommendation om revisorers skadeståndsansvar senast i mitten av 2009 kan det dröja många år innan frågan kommer upp på agendan igen, eftersom det tillsätts en ny EU-kommission det året och frågan kan få lägre prioritet än tidigare.

På programmet för FAR SRS regulatoriska grupp stod bland annat ett möte med Jeremy Jennings, ordförande i European Contact Group (ECG) samt besök på Europaparlamentet, EU-kommissionen, Svenska EU-representationen och Federation des Experts Comptables Européens (FEE). Samtliga diskussioner handlade om redovisning och revision, exempelvis införandet av 8:e direktivet, kvalitetssäkring, revisorers skadeståndsskyldighet, IFRS för SME, översättning av ISA och regelförenkling.

På Eu-kommissionen fick deltagarna diskutera revisionsfrågor med Jürgen Tiedje, enhetschef för dessa frågor, samt redovisningsfrågor med den nya chefen för redovisning, Jeroen Hooijer.

På Svenska Eu-representationen tog biträdande myndighetschef och ambassadör Ulrika Barklund-Larsson emot för att berätta om representationens arbete.

På FEE mottogs FAR SRS av vd Olivier Boutellis-Taft, Saskia Slomp, Technical director, och Hilde Blomme, Director of regulatory affairs. I sin roll som revisorernas europeiska intresseorganisation är de starkt involverade i aktuella frågor som berör professionen.

Genom att vara fysiskt närvarande i Bryssel har deltagarna fått värdefulla kontakter med politiker och tjänstemän som arbetar med de frågor som rör våra professioner, vilket naturligtvis förenklar det fortsatta arbetet med de frågor som är aktuella på hemmaplan. För att förstå det som sker i Sverige är det viktigt att följa utvecklingen i EU.

Ewa Fallenius

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%