Innehåll

Balans nr 11 2007

Debatt – på Nätet

Det är i många fall oklart vilka tillgångar som får förvaltas i en revisionsrörelse. Vad hindrar exempelvis att ett revisionsföretag förvärvar en villafastighet som bebos av den i revisionsföretaget verksamma revisorn? Den frågan tog Urban Engerstedt upp i sin debattartikel på Balans hemsida (och i Balans nr 10) Denna fråga verkar svår att svar på. Bland läsarna finns olika åsikter.

Signaturen big 4 revisor menar att en revisionsfirma inte bör förvärva en villafastighet som bebos av bolagets revisor: ”Dessa frågeställningar är som regel ej aktuella för de stora revisionsbyråerna. Vi är ett flertal revisorer i verksamheten, så att inkludera privat förmögenhetsförvaltning i revisionsbyrån är som regel ej praktiskt eller möjligt. Dock är min syn att endast begränsad och ej betydande privat förmögenhetsförvaltning bör få äga rum i revisionsbyrån så att förtroendet för revisorn ej rubbas. Vidare bör omfattande upplåning för att finansiera sådan förvaltning ej få ske då det innebär ekonomisk risk för revisionsbyrån.”

Signaturen småstadsrevisor är av en annan åsikt: ” Självklart kan revisionsbyrån äga revisorns villa. Att äga en villa innebär ju inte att man driver näringsverksamhet. Man konkurrerar ju inte med någon och det påverkar inte något oberoende. En revisor måste kunna få planera sin ekonomi på samma villkor som alla andra.”

Signaturen affärsintresserad revisor menar: ”En villa ägd av byrån kan rimligen inte på något sätt utgöra ett hot mot revisorns opartiskhet, självständighet eller objektivitet. Däremot måste ett delägarskap i en skogsfastighet som Engerstedt beskriver närmare prövas; finns det någon risk för jäv etc. Var står RN i dessa frågor?”

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%