Innehåll

Balans nr 12 2007

Europa-frågor: SOLVIT löser dina EU-problem

Vid årsskiftet fyller EU:s inre marknad 15 år. Den inre marknaden skapades för att varor, tjänster, kapital och personer skulle kunna röra sig fritt över EU:s gränser. Detta EU-regelverk ska tolkas och tillämpas av många myndigheter i flera olika länder och det kan naturligtvis skapa vissa problem. För att privatpersoner eller företagare snabbt och enkelt ska få hjälp att komma till rätta med problem, som beror på att lagstiftningen kring den inre marknaden inte tillämpas riktigt, har nätverket SOLVIT skapats. Kommerskollegium är Sveriges representant i nätverket.

I år firar SOLVIT att man framgångsrikt löst problem i fem år. Andelen ärenden växer och numera handläggs omkring 60 nya ärenden i månaden. I nära 80 procent av fallen når man en lösning, flertalet inom tio veckor som utlovats, och nätverket har under dessa år löst drygt 1 300 problem som enskilda medborgare eller företag stött på. Ärenden som behandlats har rört bland annat marknadstillträde för produkter, tillhandahållande av tjänster, etablering som egenföretagare, offentlig upphandling, återbetalning av mervärdesskatt, fri rörlighet för kapital och gränskontroller. SOLVIT kan däremot inte hjälpa till i frågor när en juridisk process redan är igång, när det gäller tvister mellan företag eller när det gäller tvister mellan kunder och företag.

Det finns flera exempel på framgångsrika ärenden. Ett av dem rörde ett norskt företag som ville exportera källvatten till Malta. Tullmyndigheterna på Malta krävde att företaget skulle styrka att vattnet uppfyllde EU:s handels- och hälsokrav. Eftersom företaget redan exporterade sitt källvatten till en rad andra EU-länder, förklarade SOLVIT för malteserna att deras krav inte var förenliga med EU:s regler. Nu kan norskt vatten obehindrat flöda in på den maltesiska marknaden. Ärendet kunde avslutas inom sju veckor.

Ett annat exempel handlade om en finländsk tandläkare som ville arbeta i Spanien. Hon hade ansökt om att hennes kvalifikationer skulle erkännas i Spanien, men fick inget svar på flera månader. Till slut kontaktade hon SOLVIT för att få hjälp. SOLVIT Spanien upptäckte att det förelåg ett missförstånd om vilka formaliteter som måste uppfyllas, och de lyckades påskynda handläggningen så att den finska tandläkaren kunde börja arbeta i Spanien. Ärendet kunde lösas på en dag. Mer information finns på www.solvit.se.

Medborgare och företag måste få större kunskap om vad den inre marknaden har att erbjuda och därför arbetar EU-kommissionen just nu med en översyn av den inre marknaden. En rapport från denna översyn kommer att diskuteras vid EU:s toppmöte i december. Det finns stora möjligheter för företag att utnyttja den inre marknaden och det återkommer jag till.

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med frågor om Europa, EU och EMU. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till ewaialienius@se.pwc.com.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%