Innehåll

Balans nr 12 2007

Noteringar: Fem ansökningar till professur i redovisning och revision vid Stockholms universitet

Nu har ansökningstiden för den professur i redovisning och revision vid Stockholms universitet som utlystes i våras gått ut. Totalt har det inkommit fem ansökningar till tjänsten.

– Det var ungefär vad vi hade förväntat oss. Det är ont om akademiskt verksamma inom redovisning, både i Sverige och internationellt, säger professor Thomas Hartman som är chef för Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet.

En kommitté bestående av tre professorer, Olov Olson från Handelshögskolan i Göteborg, Karin Jonnergård från Växjö universitet och Lars Hassel från Umeå universitet, kommer att gå igenom samtliga ansökningar och bedöma de sökandes meriter.

– Först görs en bedömning av om de sökande är professorskompetenta inom redovisning och revision. I steg två kommer de sökande att rangordnas, säger Thomas Hartman.

Med kommittéledamöternas bedömningar som grund fattar sedan Lärarförslagsnämnden för professorer inom Samhällsvetenskapliga fakulteten beslut om vem av de sökande som ska erbjudas tjänsten.

Den som kan komma ifråga för tjänsten ska kunna uppvisa en hög grad av vetenskaplig skicklighet samt väl dokumenterad pedagogisk skicklighet. Särskild vikt kommer att läggas vid vad och hur mycket personen har skrivit och var detta har publicerats. Att ha blivit publicerad i internationella sammanhang är särskilt meriterande.

Förhoppningen är att den nya professorn ska vara på plats på institutionen till höstterminen 2008.

Som Balans tidigare berättat kommer FAR SRS via stiftelsen FAR:s Jubileumsfond att bidra med 5,4 miljoner kronor till professuren under sju år av totalt cirka tio miljoner kronor.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%