Innehåll

Balans nr 12 2007

Noteringar: Dan Brännström skriver ”öppet brev” till Ingrid Bonde

FAR SRS generalsekreterare Dan Brännström har skrivit ett ”öppet brev” till Finansinspektionens generaldirektör Ingrid Bonde med anledning av ett uttalande i en intervju i förra numret av Balans (nr 11/2007).

Ingrid Bonde säger att ”nästan alltid när vi riktar kritik mot bolag så ser vi att revisionerna fallerat”. Du menar alltså att Ingrid Bonde har fel?

– Ingrid Bondes uttalande låter som en stark överdrift. Jag menar att bilden måste nyanseras. När vi tittar på den stora mängd företag och revisioner det handlar om är det faktiskt mycket sällan som det efter RN:s prövning visar sig att revisionen inte hållit måttet, säger Dan Brännström.

Du skriver att du kommer att bjuda in Finansinspektionen till en diskussion kring hur ”revisionen på bästa sätt fortsatt kan bidra till förtroende för företag under FI:s tillsyn”?

– Ja, FI har gått ut med en inbjudan till en särskild revisorsdag den 18 decem ber. Det är bra, men jag bedömer att vi också i en mindre grupp måste diskutera roller och förväntningar. Det ligger i allas intresse att vi gemensamt kan bidra till förtroende för denna viktiga sektor av det svenska näringslivet.

Stockholm i november 2007

Bästa Ingrid,

Efter den s.k. Carnegie-skandalen har det sagts och skrivits mycket. Jag tycker att det är bra att de misstänkta oegentligheter utreds och att ansvarsfrågan i övrigt klarläggs.

Ett uttalande som väckt särskild uppmärksamhet inom revisorskretsar är när du i Balans nr 11/2007 säger ”jag kan bara konstatera att nästan alltid när vi riktar kritik mot bolag så ser vi att revisionerna fallerat”.

Uttalandet kan ge sken av att Finansinspektionen (FI) ofta har anledning att påpeka brister i revisionen. Enligt Revisorsnämnden (RN) har FI anmält brister i tre revisioner (om man bortser från två anmälningar som avskrevs då de byggde på oriktga uppgifter) till RN sedan RN:s tillkomst 1995. En revisor har blivit varnad och i de övriga två fallen, däribland Carnegie, pågår RN:s utredning.

Med tanke på den stora mängd företag som stått och står under FI:s tillsyn, för närvarande ca 3 700, konstaterar jag att det är mindre än en revision på tio tusen som följer av en revision är det svårt att komma närmare en nollvision.

Under alla förhållanden har vi anledning att träffas för att diskutera hur revisionen på bästa sätt fortsatt kan bidra till förtreoende för företag under FI:s tillsyn. Jag återkommer med en sådan inbjudan.

Med vänlig hälsning

Dan Brännström

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%